Lyčių studijų centras dalyvauja Erasmus dėstytojų ir neakademinio personalo mainų programose. Kasmet LSC dėstytojai bei personalas lankosi užsienio universitetuose bei sulaukia dėstytojų, mokslininkų ir tyrėjų  iš užsienio organizacijų bei universitetų.