Barbora Didžiokienė. Mažosios dailininkės prisiminimai, II dalis. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilniaus Barbora Didžiokienėuniversitetas, Lyčių studijų centras, VU leidykla, Vilnius, 2015, 408 p. ISBN 978-6094-596-54-4

1935 metų sausio 1 diena. Ką gi nauja atneš naujieji metai? Pirmiausia, Vladui sumažino atlyginimą, antra, vyras nusipirko iš varžytynių netoli Rumšiškių parduodamą žemę, kurią važiavome apžiūrėti. Jis paėmė iš banko visus mano pinigus (1800 litų) ir visus savuosius, ir dar pasiskolino iš Olickio tūkstantį. Žemė su visais dokumentais kainavo 7150 litų, ją nupirko savo vardu, tačiau surašė testamentą mano vardu.

Pirmoji vasara Dovainonyse

1935 metų birželį, liepą, rugpjūtį praleidome savo ūkyje Dovainonių kaime.

Vladas, kaip supratau, nieko neišmanė apie žemės ūkį. Toje vietoje, kur jis buvo liepęs suarti daržui didžiulį plotą, maždaug hektarą žemės, niekas neužaugo - skurdi dirva. Be reikalo mudvi su Elžbieta kankinomės visą vasarą ravėdamos lysves. Pavyzdžiui, agurkas buvo tik vienas, ir t. t.

Kur pati pasėjau žirnius ir pasodinau daržoves, viskas užaugo, buvo geras derlius.

Kai pamačiau ledinyčią, labai nustebau, nes prieš namą buvo pastatytas lyg ir indėnų vigvamas - apskritas kūgio formos statinys iš šiaudų su medinėmis durimis. Ledas laikėsi iki liepos mėnesio, paskui ištirpo. Vienu žodžiu, viduje ant ledo buvo prikrauta daug šakų ir šiaudų, todėl vištos ėmė dėti ten kiaušinius. Vladas pridarė daug tvorų - reikalingų ir nereikalingų. Jis išleidžia daug pinigų, bet naudos jokios. Gėlės mano sode užaugo, buvo puikios, labai gražios išsistiebė ir saulėgrąžos prie namų. Jurgis padėjo darbininkui kasti griovį, stovėjo drėgnoje žemėje, todėl peršalo kojas ir vėl jį išbėrė šunvotėmis.
Prieš ir po pristatymo abu tomus bus galima įsigyti labai palankia kaina.


Barbora Didžiokienė. Mažosios dailininkės prisiminimai, I dalis. Sud. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilniaus Barbora Didziokiene svetaineiuniversitetas, Lyčių studijų centras, "Morkūnas ir Ko", Kaunas, 2011, 616 p. ISBN 978-9955-634-94-2

Barboros Didžiokienės (1896–1976) gyvenimo aprašymas, saugomas Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Barboros ir Vlado Didžiokų archyve, yra unikalus, dar nepakankamai nagrinėtas dailėtyros šaltinis. Tai ne rašytojos, o moters ir dailininkės tekstas. Jis sudarytas iš dviejų itin kontrastingų dalių: valiūkės peterburgietės Va­rios (Varvaros Gorochovos) nerūpestingos mergystės ir Barboros Didžiokienės skausmingos moterystės/motinystės tarpukario Lietuvoje. Gyvenimiška 80 metų jos kelionė iš tiesų įspūdinga: iš rusų kultūros sidabrinio amžiaus (sim­bolizmo, moderno) į sovietinio laikotarpio metų kemsyną su tarpine stotele anuomet nepriklausomoje Lietuvoje. Šioje knygoje rašoma apie Barboros jaunystę – su mergystės svajonėmis, čiuožyklomis, įraudusiais įkaitusiais žandais ir laukinio žvėrelio apetitu. 
Plačiau apie knygą Pratarmė


Leinarte, D. Adopting and Remembering Soviet Reality. Life Stories of Lithuanian Women,Adopting and Remembering Soviet Reality 1945 – 1970. Rodopi: Amsterdam/New York, NY 2010. VI, 234 pp.

Adopting and Remembering Soviet Reality contains the stories of ten women, talking about their lives in Soviet Lithuania, one of the annexed Baltic republics. The book gives a compelling account of how, in the last years of Stalin's rule, after 1945, during the so-called "Khrushchev Thaw", and in the beginning of the "Stagnation Era", Soviet ideology transfused the everyday life of women and dictated just about every major aspect of their lives. Daugiau informacijos leidyklos svetainėje: http://www.brill.com

 


Zinynas Natalija Arlauskaitė, Trumpas feministinės kino teorijos žinynas. [Lyčių studijos Vilniaus universitete] – Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 115 p. ISBN 978-9955-33-529-0

Šiame žinyne pristatomos feministinės kino teorijos idėjos, susiformavusios aštuntojo - dešimtojo XX a. dešimtmečių pradžioje.

Pratarmė

 

 


CD virselisŠiame kompaktiniame diske pateikiama Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro 2006-2008 m. vykdyto projekto pagal 2006-2008 m. BPD II prioriteto "Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.3 priemonę "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija", "Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo sferoje: plataus monitoringo ir švietimo sistema" medžiaga: viešosios nuomonės tyrimas, projekte skaitytos paskaitos, radijo laidos bei interviu apie egzistuojančius Lietuvoje lyčių stereotipus užimtumo srityje ir lyčių segregaciją darbo rinkoje.

 

 


Moterys darbas seimaMoterys, darbas, šeima. Lyčių vaidmenys užimtumo sferoje: sociokultūrinis aspektas.- Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, V.:Vilniaus universiteto leidykla - 2008. - 231 p. ISBN 978-9955-33-262-6

Mokslinių straipsnių studijos tikslas - išnagrinėti ir pristatyti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo galimybes Lietuvos visuomenėje. Rinkinio autoriai didelę reikšmę skyrė ne tik rūpimos problemos sociologinei analizei, bet ir istorinei jos retrospektyvai. Skaitytojas turi galimybę išsamiai susipažinti su vyrų ir moterų pozicijomis užimtumo srityje ir pažvelgti į susiklosčiusias situacijas menotyrininko, kultūrologo, istoriko, komunikacijų specialisto akimis.

 


Lyciu stereotipaiGečienė I. Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo srityje. - Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras, V.: Vilniaus universiteto leidykla, - 2008.- 39 p. ISBN 978-9955-33-179-7

Leidinys parengtas atlikus kiekybinį tyrimą „Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo srityje", kuris atliktas vykdant Vilniaus universtiteto Lyčių studijų centro projektą „Lyčių vaidmenų stereotipai užimtumo srityje: plataus monitoringo ir švietimo sistema". Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir integracija". Pagrindinis tyrimo klausimas - kokios yra mažesnio moterų užimtumo darbo rinkoje ir menkesnio atlygio už tą patį darbą priežastys mūsų visuomenėje?

 


Prijaukintos kasdienybesMarcinkevičienė D. Prijaukintos kasdienybės, 1945-1970 metai Biografiniai Lietuvos moterų interviu. -V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.-205 p.-ISBN 978-9955-33-034-9

Studijoje naudojamas sakytinės istorijos (angl. oraI history) metodas, kuriuo analizuojami visos visuomenės arba jos grupių subjektyvūs įsitikinimai, nuomonės ir nuostatos. Pagrindinis studijos šaltinis yra dešimties Lietuvos moterų biografiniai interviu. Juos pasitelkiant analizuojamos moterų patirtys pokariu, vadinamaisiais politinio atšilimo metais ir stagnacijos pradžioje. Studijoje siekiama atskleisti, kokios moterų tapatybės klostėsi aneksuotos Lietuvos visuomenėje ir kokią įtaką šiam procesui turėjo sovietinė ideologija. Chronologinės tyrimo ribos apima 1945-1970 metus.


Vyriskumo formosTereškinas A. Vyrai, vyriškumo formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje. – V.: UAB "Sapnų sala", 2004. – 47 p. – ISBN 9955-611-03-0
Lyčių studijų centras išleido A.Tereškino parengtą mokslinį-mokomąjį leidinį "Vyrai, vyriškumo formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje", kuriame analizuojama vyrų krizė Lietuvoje ir pasaulyje, aptariama vyriškumo samprata Lietuvoje; vyriškumas ir homofobija; naujos vyriškumo formos ir maskulinizmo politikos gairės Lietuvoje; pateikiama vyrų ir maskulinizmo studijų bibliografija bei santrauka anglų kalba. 

 

 


Seimyniniu santykiu raidaMarcinkevičienė D. Šeimyninių santykių raida Vakarų Europos visuomenėse: XVII a. -XX a. pradžia: paskaitų konspektas.-V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2002 . - 96 p. ISBN9986-19-486-5

 

 

 

 

 Prekyba moterimis ir prostitucijaMarcinkevičienė D., Praspaliauskienė R. Prekyba moterimis ir prostitucija. -
V.: Vilniaus universiteto leidykla,- 2003. - 43 p. - ISBN 9986-19-526-8
Knygą sudaro skyriai: Įvadas; Moterų eksportas į užsienio šalis; Prostitucija Lietuvoje; Prekybos moterimis tema 1998-2001 metų Lietuvos spaudoje.

 

 

  

 


Lyciu dramaPavilionienė, M. A. Lyčių drama. V. Vilnius universiteto leidykla, 1998,  308 p. ISBN9986-19-321-4
Monografija skirta visiems, kurie domisi feminizmu ar jį kritikuoja. Šios studijos ypatumas tas, kad lyčių drama atskleidžiama analizuojant Vakarų literatūros dramos autoritetų Augusto Strindbergo, Henriko Ibseno ir Eugene'o O'Neillo kūrybą. Knygos pavadinimas "Lyčių drama" turi kelias prasmes - visuomeninę, psichologinę ir literatūrinę.  

 

 

 


Izymios moterysĮžymios Lietuvos moterys. XIX a. antroji pusė- XX a. pirmoji pusė. Sud. Dalia Marcinkevičienė. V.: Vilniaus universiteteo leidykla, 1997, 222 p. ISBN 9986-19-288-9
Ši knyga - tai XIX a. antrosios pusės- XX a. pradžios lietuviško feminizmo istorijos šaltinis, primą kartą publikuotas biografinių straipsnių rinkinys "Įžymios Lietuvos moterys", kurio rankraštį 1935-1938 m. parengė Agnietė Ambraziejūtė - Steponaitienė. Nors knyga buvo rengiama spaudai, ji nebuvo išleista. Knygos sudarytojai rankraščius pavyko aptikti Lietuvos bibliotekose: Mokslų akademijos, Vilniaus universiteto ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekų rankraščių skyriuose. 

 

 


Smurtas pries moteris ir vaikus Lietuvoje copy copyLeidinys parengtas 1997 m. atlikus tyrimą "Smurtas prieš moteris ir vaikus". Leidinį sudaro trys pagrindinės dalys: "Smurtas prieš moteris", "Smurtas prieš merginas", "Smurtas prieš vaikus". Tyrimų duomenys leidžia konstatuoti, kad: fizinis smurtas ir nepriežiūra yra labiausiai paplitusios smurto formos, neįtraukiamos į jokią statistiką, išskyrus tuos atvejus, kai vaikai patenka į ligoninę ar policiją; šeimose, visuomenėje fizinių bausmių taikymas kaip "auklėjimo" priemone nelaikomas smurtu.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos