VU Lyčių studijų centras - Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys

Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys

Baigėsi pirmi projekto „Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir patirtys“ metai. Atlikti visi suplanuoti darbai, surinkta 60 pusiau struktūruotų interviu su jaunais (19-34 m. amžiaus) skirtingose Lietuvos vietovėse gyvenančiais, neturinčiais vaikų, skirtingų socialinių grupių vyrais. Surinktų interviu bendra įrašų trukmė – 109 val. 6 min. Vidutinė vieno interviu trukmė – 1 val. 49 min. Pusiau struktūruoto interviu gairės buvo sudarytos iš keleto klausimų grupių. Pagrindinę tyrimo instrumento dalį sudarė klausimai apie jaunų vyrų tėvystės sampratas, kitų vyrų tėvystės vertinimus, prokreacinius ketinimus ir jų kaitą, pasirengimą tapti tėvu, susikurtą vaikų įvaizdį ir įsivaizduojamas veiklas bei vaikų priežiūrą, galimos tėvystės scenarijus.

Daug dėmesio buvo skiriama klausimams apie tyrimo dalyvių prigimtinę šeimą, santykį su tėvu, motina ir kitais artimaisiais. Mokslininkai pažymi, kad patirtys prigimtinėje šeimoje ir santykiai su artimaisiais veikia vyrų prokreacinius pasirinkimus ir tėvystės, vyriškumo sampratas. Interviu metu taip pat nemažai dėmesio buvo skiriama ir romantiniams santykiams bei jų sąsajoms su tėvyste, nes santykių su partnere(-iu) pobūdis ir kokybė bei turima romantinių santykių patirtis itin glaudžiai susijusi su prokreaciniais ketinimais ir jų realizavimu. Seksualinės elgsenos ir reprodukcinės sveikatos klausimų grupė padeda atskleisti vyrų prokreacinį sąmoningumą, požiūrį į savo ir partnerės(-io) reprodukcinę sveikatą, atsakomybės šeimos planavimo klausimais sampratą.Surinktų interviu bendra įrašų trukmė – 109 val. 6 min. Vidutinė vieno interviu trukmė – 1 val. 49 min. Tyrime dalyvavo vyrai gyvenantys Vilniuje (25), Kaune (12), Klaipėdoje (2), Šiauliuose (6), Panevėžyje (1), Kėdainiuose (1), Marijampolėje (1), Palangoje (1), Biržuose (1), Šilalėje (1), Šeduvoje (1), Druskininkuose (1), Vilniaus rajone (kaime) (1), Kauno rajone (miestelyje) (1), Šiaulių rajone (kaime) (1), Alytaus rajone (kaime) (3), Šakių rajone (kaime) (1). Du tyrime dalyvavę informantai nuolat migruoja tarp Lietuvos ir užsienio šalies. Kai kurie informantai, šiuo metu gyvenantys didžiuosiuose Lietuvos miestuose, yra kilę (gyveno iki 16 metų) iš mažesnių miestų ar rajonų (Alytaus, Raseinių, Pasvalio, Joniškio, Jurbarko/Jurbarko rajono, Šilutės, Šeduvos, Anykščių rajono, Alytaus rajono, Vilniaus rajono, Šakių rajono, Šiaulių rajono), tai imties įvairovę geografine prasme dar labiau padidino.

Tyrimo duomenų pagrindu parengti du straipsniai, skaityti penki pranešimai trijose konferencijose: Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje „Sociologinė vaizduotė ir jos politika“, vykusioje 2013 m. spalio 11 – 12 d. Klaipėdoje, tarptautinėje Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros organizuotoje konferencijoje „Socialinis darbas ir galia“, vykusioje 2013 lapkričio 8 d., bei Lietuvos socialinio forumo konferencijoje „Lietuvos socialinių mokslų forumas 2014“, vykusioje 2014 gegužės 16-18 d. Molėtų observatorijoje.
Pranešimuose nagrinėta svarbi prokreacinių ketinimų realizavimo prielaida – romantiniai santykiai, normatyviniai jų idealai ir juos formuojantys veiksniai. Taip pat aptartos skirtingų socialinių grupių vyrų – skirtingo išsilavinimo, socioekonominio statuso, turinčių negalią ir netradicinės seksualinės orientacijos jaunų vyrų – prokreacinių tapatumų turinys ir raiška.
Su Lietuvos sociologų draugijos konferencijos pranešimų tezėmis galima susipažinti svetainėje http://lsdkonferencija2013.wordpress.com/tezes/
Konferencijoje skaityti šie pranešimai:
A. Tereškinas, V. Tretjakova „Romantiniai santykiai tarp normatyvinių idealų ir žiauraus optimizmo“;
V. Tretjakova, L. Šumskaitė „Savaime suprantama“ teisė turėti vaikų: socialinių privilegijų refleksija“;
D. Šėporaitytė „Jaunų vyrų su negalia vyriškumas ir prokreaciniai lūkesčiai: prieštaravimai ir emancipacija“.

Projekto tyrimo pagrindu parengtos dvi tyrėjų publikacijos, kurios greitu laiku turėtų pasirodyti moksliniuose žurnaluose. Artūras Tereškinas, „Masculinity Scripts, Good Life and Familial Intentions: The Case of Young Lithuanian Men”; Lina Šumskaitė, „Jaunų homoseksualių ir biseksualių vyrų prokreaciniai lūkesčiai”. A. Tereškino publikacijoje analizuojamos jaunų vyrų reprodukcinių ketinimų sąsajos su gero gyvenimo įsivaizdavimu bei kokios vyriškumo praktikos skatina/trukdo reprodukciniams ketinimams. L. Šumskaitės publikacijoje nagrinėjami netradicinės seksualinės orientacijos jaunų vyrų prokreaciniai lūkesčiai bei jų sąsajos su visuomeninėmis nuostatomis ir reikšmingu gyvenimo įvykiu – savo seksualinės orientacijos atskleidimu artimai aplinkai.

Antraisiais projekto vykdymo metais planuojama projekto duomenų pagrindu parengti tris mokslinius straipsnius, projekto rezultatus pristatyti dvejose tarptautinėse konferencijose, bei renginiuose Lietuvoje.

Projekto vadovė – dr. Deimantė Šėporaitytė.
Projekto vykdytojai – jaun. m. d. Lina Šumskaitė, jaun. m. d. Vaida Tretjakova, prof. Artūras Tereškinas.
Projekto trukmė: 2013 03 01- 2014 12 31.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (Nr. MIP 005/2013).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos