LEIDINIAI ¤ Žurnalas Klėja ¤ Žurnalas Klėja Nr. 6 ¤ Įdomu

Pasaulinė feminizmo chronologijaPASAULINĖ FEMINIZMO CHRONOLOGIJA
 
1405 -  Christine de Pizan parašė knygą “Knyga apie Damų miestą”
 
1589 – Jane Anger išleido brošiūrą, kuriame iškėlė moters pranašumą
 
1622 – prancūzė Marie de Gournay išleido knygą “Moterų ir vyrų lygybė”
 
1692 – raganų teismas apkaltino ir įvykdė mirties bausmę 31 moteriai Saleme, Masačiusetse.
 
1791 – Olandė Etta Palm d’Aelders kreipėsi į Prancūzijos Nacionalinę asamblėją, prašydama moterims lygių teisių
 
1792 – išleista Mary Wollstonecraft knyga “A Vindication of the Rights of Woman”
 
1810 – Švedijoje moterims suteikta galimybė įgyti su pardavimu susijusias profesijas
 
1825 -  William Thompson ir Anna Wheeler knygoje “Appeal of One Half of the Hyman Race Against the Pretensions of the Other Half” propagavo moterų balsavimo teisę
 
1829 – Indijoje našlės susideginimas kartu su vyro lavonu  paskelbtas nusikaltimu
 
1845 – Išleista Margaret Fuller knyga “ Women in the Nineteenth Century”
 
1866 – John Stuart Mill Bendruomenių rūmuose pristatė moterų balsavimo teisių projektą
 
1868 – Tailando karalius Mongkut moterims suteikė teisė pasirinkti sutuoktinį ir uždraudė vyrams parduoti žmonas be jų sutikimo
 
1868 – Anglijoje įsteigta Nacionalinė organizacija moterų balsavimo teisėms ginti
 
1869 – Elizabeth Cady Stanton tapo pirmąja moterimi, kalbėjusia apie balsavimo teisę moterims, JAV Kongreso svarstymuose
 
1869 – išleista John Stuart Mill (Anglija) knyga “The Subjection of Women” ir Léon Richier (Prancūzija) knyga “The Rights of Women”
 
1869 – JAV įkurta Amerikos moterų balsavimo teisės asociacija  ir Nacionalinė moterų balsavimo teisių  asociacija
 
1871 – Vokietijos baudžiamasis kodeksas už abortus numatė 5 metus laisvės atėmimo ir uždraudė parduoti ir naudoti kontraceptines priemones
 
1874 – Frances Willard įkūrė  Moterų krikščionių blaivybės sąjungą
 
1877 – Londone prasidėjo Annie Besant ir Charles Bradlaugh teismas dėl pamfleto apie gimdymo kontrolę platinimo
 
1878 – Prancūzijoje įvyko Tarptautinis moterų teisių kongresas
 
1879 – išleista August Bebel “Woman and Socialism”
 
1882 – Anglijoje pasklebtas Ištekėjusių moterų turto nuosavybės aktas
 
1882 – gydytoja Aletta Jacobs Amsterdame pirma pasaulyje atidarė pasaulinę gimdymo kontrolės kliniką
 
1884 – išleista Friedrich Engels knyga “The Origin of the Family, Private Property and the State”
 
1886 – Pandita Ramabai veikale “High Castle Hindu Woman” analizuoja Indijos moterų priespaudą
 
1893 – Naujoji Zelandija tapo pirmąja šalimi suteikusia balsavimo teisę moterims
 
1895 – Išleista “Moterų biblija”
 
1898 – Charlotte Perkins Gilman išleido ‘Women and Economics”
 
1899 – Egipte Qasim Amin išleido  “The Emancipation of Women” (Tahrir al-Mar’a)
 
1900 – Nadežda Krupskaja išleido “Woman Worker”
 
1900 – Paryžiuje Marguerite Souley-Darque  dėstė pirmąjį moterų studijų kursą
 
1904 – įkurtas Tarptautinis moterų aljansas
 
1906 – Suomija tapo pirmąją Europos valstybe pripažinusia moterų balsavimo teisę
 
1908 – Norvegija paskelbė lygaus darbo užmokesčio teisę
 
1908 – visos Rusijos feminisčių konferencijoje dalyvavo 1045 moterys
 
1911 – Europoje pirmą kartą švenčiama Tarptautinė moters diena
 
1913 – JAV įkurta Nacionalinė moterų partija
 
1918 – Anglijos ir Kanados moterys gavo balsavimo teisę
 
1919 – popiežius Benediktas XV parėmė moterų balsavimo teisę
 
1919 – Versalio taikos sutartis sąlygojo Prancūzijos moterims lygų atlygį už lygų darbą
 
1920 – Sovietų sąjunga tapo pirmąja Europos valstybe legalizavusia abortus
 
1920 – Prancūzija uždraudė kontraceptines priemones ir abortus ir moterims  turinčioms mažiausiai penkis vaikus dalino medalius
 
1920 – JAV įkurta Moterų balsuotojų lyga
 
1923 – Huda Sha’rawi įkūrė Egipto feminisčių sąjungą
 
1923 – Lygių teisių pataisa pristatyta JAV Kongresui
 
1924 - Maria Jesus Alvarado Rivero ištremta iš Peru, nes kovojo už ištekėjusių moterų teises
 
1929 – išleista Virginia Woolf iš Anglijos knyga “A Room of One’s Own” (“Savas kambarys”) ir Phan Boi Chau iš Vietnamo knyga “The Women’s Question”
 
1931 – Vokietijos moterys pradėjo kampaniją už abortus
 
1931 – popiežius Pijus XI, siekdamas apsaugti moteris ir šeimą, pareikalavo uždrausti įdarbinti ištekėjusias moteris
 
1937 – Filipinų moterys pritarė moterų balsavimo teisei visose srityse
 
1944 -  Įkurta Italijos moterų sąjunga
 
1947 – Įkurta Jungtinių tautų komisija moterų  klausimais
 
1947 – Maroko karaliaus dukra nusiėmė šydą ir perskaitė feministinę kalbą
 
1948 – nauja Italijos konstitucija užtikrino moterų lygybę ir teisę į darbą
 
1949 - Simone de Beauvoir išleido knygą “The Second Sex” (“Antroji lytis”)
 
1957 – pagal Romos sutartį įkurta Europos Ekonomikos bendrija ir patvirtintas lygus užmokestis
 
1961 – Indija paskelbė už įstatymo ribų nuotakų pirkimo ir kraičio praktiką
 
1961 – John F.Kennedy įkūrė prezidento komisiją moterų klausimais
 
1963 – išleista Betty Friedan knyga “The Feminine Mystique” (“Moterų paslaptis”)
 
1963 – JAV išleistas lygaus užmokesčio įstatymas
 
1964 – JAV Civilinių teisių įstatymo VII dalis uždraudė lyčių diskriminaciją darbe
 
1964 – Ruby Doris Robinson studentų prieš smurą koordinaciniame komitete pristatė pranešimą apie kritišką moterų padėtį
 
1966 – Įkurta Nacionalinė moterų organizacija
 
1967 – Britų parlamentas išleido abortų įstatymą
 
1967 – Niujorke ir Čikagoje susikūrė vietinės radikalių feminisčių grupės
 
1967 – Kanadoje įkurta karališkoji moterų reikalų komisija
 
1968 – užprotestuoti Mis Amerika rinkimai
 
1968 – į pirmąją nacionalinę moterų judėjimo konferenciją Čikagoje susirinko moterys iš 37 JAV valstijų ir Kanados
 
1969 – Anne Koedt apybraižoje “The Myth of the vaginal Orgasm” pakeitė Froido moters seksualumo koncepciją
 
1970 – išleisti nauji feminizmo veikalai: Kate Millett “Sexual Politics” , Germaine Greer “The Female Eunuch”, Robin Morgan “Sisterhod is Powerful”, “Our bodies, Ourselves”, Shulamth Firetone “The Dialectic of Sex”
 
1970 – Didžiojoje Britanijoje Ruckin koledže surengta pirmoji nacionalinė moterų judėjimo konferencija
 
1970 – Kanados feministės suorganizavo “abortų karavaną”
 
1970 – Prancūzijos feministės prie Triumfo arkos padėjo vainiką dedikuotą nežinomo kareivio žmonai
 
1970 – Britanijos parlamentas priėmė lygaus užmokesčio įstatymą
 
1971 -  pasirodė 343 Prancūzijos moterų, turėjusių vieną ar daugiau nelegalius abortus,  pasirašytas manifestas; Vakarų Vokietijoje 374 moterys pasirašė po panašiu laišku, išspausdintu “Der Stern”
 
1972 - Kanadoje įkurtas nacionalinis moterų reikalų komitetas
 
1972 – pradėti leisti žurnalai “Ms.” (JAV) ir “Spare Rib” (Didžiojoje Britanijoje)
 
1972 – Erin Pizzey įkūrė pirmuosius nakvynės namus smurtą patyrusioms moterims (Chiswicke, Anglijoje)
 
1972    – JAV Aukščiausiasis teismas suteikė moterims abortų teisę
 
1974 - Ilinojaus universitete surengtas pirmasis nacionalinis moterų muzikos festivalis
 
1974- Italijoje pralaimėtas referendumas skyryboms panaikinti
 
1974 - Kanados karališkoji raitoji policija priėmė į darbą moteris
 
1974 – JAV merginoms leista žaisti mažosios lygos beisbolą
 
1975-  Mexico City surengta pirmoji JT konferencija skirta  moterų dešimtmečiui
 
1975 - Britų parlamentas priėmė lyčių diskriminacjos įstatymą
 
1975 – Čikagoje pradėtas leisti žurnalas “Signs”
 
1975 - Harvardo medicinos mokykloje surengta pirmoji JAV moterų sveikatos klausimams skirta konferencija
 
1975 – 90 proc. visų Islandijos moterų surengė streiką dėl lyčių diskriminacijos
 
1976– Briuselyje įkurtas tarptautinis tribunolas dėl nusikaltimų prieš moteris
 
1977 - JAV įkurta Nacionalinė moterų studijų asociacija
 
1977 – Rytų Vokietijoje pradėtas leisti žurnalas EMMA
 
1978– Kalifornijoje pirmą karta švenčiama moterų istorijos savaitė
 
1979 - JAV valstybės iždas išleido monetą su Susan B.Anthony atvaizdu
 
1979 – pasirodė pirmasis feministinis “samizdato” leidinys “Women and Russia”
 
1979 – JT Generalinė asamblėja priėmė Visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo konvenciją
 
1981 - Prancūzijoje įkurta Moterų teisių ministerija
 
1982 - Seneca Falls atidarytas nacionalinis moterų teisių istorijos parkas
 
1982- Sicilijos moterys, mafijos nužudytųjų našlės, susijungė į grupę kad pasipriešintų vyrų smurto kultūrai ir moterų paklusnumui
 
1982- Carol Gilligan išleido knygą “In a Different Voice”
 
1982 – 10000 Alžyro moterų pasirašė po peticija Nacionalinei asamblėjai dėl pateikto Šeimos kodekso, kuriame susilpnintos moterų teisės
 
1982- Pakistano moerys protestavo dėl moterų atlečių pašalinimo iš Azijos žaidynių
 
1983– Irane čadros nešiojimas paskelbtas privalomu
 
1985 - Norvegijoje įkurtas pirmasis pasaulinis feministinis universitetas
 
1986 - JAV aukščiausiasis teismas pasklebė, kad seksualinis priekabiavimas darbe yra  draudžiamas
 
1986 - Dienraštis New York Time pripažino kreipinį “Ms.” kaip pagarbų
 
1986 – uždarytas paskutinis Playboy klubas
 
1988 – Prancūzijoje pripažintas preparatas RU 486
 
1989 – Nacionalinė moterų organizacija paskelbė apie ketinimus JAV suformuoti naują politinę partiją
 
1991 – Anita Hill apkaltino JAV Aukščiausiajam teismui kandidatą Clarence Thomas seksualiniu priekabiavimu
 
1991 – 400000 Šveicarijos moterų siekė lygaus darbo užmokesčio
 
1992 – Nacionalinė moterų koalicija pasisakė už moterų teisių įtraukimą į naująją Pietų Afrikos konstituciją
 
1992 – 500000 moerų dalyvavo demonstracijoje už moterų teisę pasirinkti abortą, Vašingtone
 
1992 – Airijoje pritarta laisvam priėmimui prie informacijos apie abortus ir teisę vykti aborto į užsienį
 
1993 – Jungtinių tautų Žmogaus teisių konferencija smurtą prieš moteris paskelbė kaip žmogaus teisių pažeidimą
 
1993- Popiežius Jonas Paulius II išleido encikliką, kurioje skelbiama, kad katalikų bažnyčia yra prieš dirbtinę gimdymų kontrolę, skyrybas, abortus ir homoseksualumą
 
1994 – JAV Apdovanojimų akademija nominacijoje už geriausią dokumentinį filmą apdovanojo “Defending Our Lives”, filmą apie moteris kalinčias už savo skriaudikų nužudymą
 
1994 – Vatikanas leido mergaitėms patarnauti mišioms
 
1994 – Kanada suteikė pabėgėlio statusą Somalio moteriai, kuri bijojo genitalijų suluošinimo apipjaustymo procedūros metu
 
1995 – Pekine (Kinija) surengta ketvirtoji JT Pasaulio moterų konferencija
 
Parengė dr. Lijana Stundžienė
 
 


Atgal