pradinis2

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centras (LSC) įkurtas 1992 metais.  
2003 m. gruodžio 16 d. VU Senatas LSC suteikė akademinio kamieninio padalinio statusą.

Šiandien LSC veikia kaip tarpdisciplininis lyčių studijų ir mokslinių tyrimų centras; taip pat dalyvauja formuojant lyčių politiką Lietuvoje.

Vienas pagrindinių Centro tikslų - integruoti lyčių studijas į bendrą Vilniaus universiteto mokymo procesą.

Nuo 2012/2013 m.m. pavasario semestro įgyvendinamas Bendrųjų universitetinių studijų modulis „Lyčių studijos".

2015-11-16
Lapkričio 26 kviečiame į viešą paskaitą "Konstitucinė šeimos sampratos doktrina"

Lapkričio 26 dieną, ketvirtadienį, 15 val. kviečiame į viešą prof. dr. T. Birmontienės paskaitą "Konstitucinė šeimos sampratos doktrina". Paskaitoje bus aiškinama,  kokią  šeimos sampratą formulavo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarime,  aptariamas šeimos ir santuokos institutų santykis. Bus diskutuojam...

Skaityti daugiau
2015-06-12
Forumas Malmėje

Į Feministinį forumą Malmėje, Švedijoje, susirinko per 15000 aktyvisčių ir aktyvistų. Tai vienas didžiausių žmonių, kuriems rūpi lyčių lygybė ir lygios galimybės, sąskrydis. Aktyvistai susirinko iš viso pasaulio – taip pat gausiai buvo atostovaujama ir Baltijos valstybėms. Latvijos, Estijos ir Lietuvos aktyvistai dalyvavo darbo grupėse, kurios diskutavo apie...

Skaityti daugiau
2015-06-02
Pokalbis su prof. Dalia Leinarte

Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė prof. Dalia Leinartė išrinkta Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto vicepirmininke. Tokios pareigos Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėsenos ir priežiūros sistemoje Lietuvos atstovui atiteko pirmą kartą. Pokalbis...

Skaityti daugiau
2015-03-12
Jaunų vyrų prokreaciniai tapatumai: kultūrinės normos, individualūs lūkesčiai ir...

Siekiant atskleisti jaunų vyrų prokreacinių tapatumų turinį ir raišką bei juos formuojančius socialinius veiksnius Lietuvoje, vykdant projektą buvo atliktas kokybiškai naujas, tarpdisciplininis tyrimas, analizuojantis prokreacinių ketinimų, tėvystės vizijų, kontraceptinių praktikų sąsajas su kultūriniais vyriškumo modeliais, romantinių santykių ypatumais, ge...

Skaityti daugiau
2015-03-04
Kaip atsirado Tarptautinė moters diena

1848 New Yorke Lucretia Mott ir Elizabeth Cady Stanton perskaitė moterų teisių konvenciją, kurioje buvo raginama suteikti joms žodžio laisvę, teisę balsuoti, lygias teises į darbą, nuosavybę, mokslą. 1860 Į sufražistinę kovą įsijungia Britanijos moterys. 1869 Amerikoje kilo nauja sufražistinio judėjimo banga, kuomet 15-oji JAV Konstitucijos pataisa įtvi...

Skaityti daugiau
Kaip mus rasti?

lsc-zemelapis
Didlaukio g. 47, Vilnius
Tel. +370 5 219 3028