LEIDINIAI ¤ Žurnalas Klėja ¤ Žurnalas Klėja Nr.1

Recenzijos  • Feministinių literatūros teorijų apžvalga lietuviškai - Toril Moi knygos "Lyties/teksto politika: Feministinė literatūros teorija" recenzija.
  • Kitokia visuomenė - Robert L. Miller knygos "Researching Life Stories and Family Histories" recenzija.
  • Intymumas. Tarpusavio santykiai modernioje visuomenėje - Lynn Jamieson knygos "Intimacy. Personal Relationships in Modern Societies" recenzija.
  • Lyčių politika Lietuvoje: moterys ir vyrai moksle - Statistikos departamento prie LR Vyriausybės išleistų leidinių  ”Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2000” bei “Moterys ir vyrai Lietuvoje 2000” apžvalga.
  • Karui pasibaigus - knygos: When the War Was Over. Women, War and Peace in Europe, 1940 – 1956" recenzija.  


Atgal