Dėstytojai

 

 

Dr. Ilona Michailovič

Dr. Ilona Michailovič, docentė

Išsilavinimas: 2001 m. – daktaro disertacija Vilniaus universitete (teisė).

Mokslinių interesų kryptys: viktimologija, atkuriamasis teisingumas, socialinė kultūrinė lytis ir  teisė.

Atrinktos publikacijos

Priėmimo valandos ir vieta:

Antradieniais 13:00-14:00 420 kab., III rūmai, Saulėtekio al. 9.

Aurelija Novelskaitė

Dr. Aurelija Novelskaitė, docentė

Išsilavinimas:
1995 m. Biznio administravimo bakalauras, KTU.
1997 m. sociologijos magistras, KTU.
2003 m. sociologijos mokslų daktaras, KTU. Daktaro disertacija „Moterys Lietuvos akademinėje (mokslo) bendruomenėje: sociologinė analizė“, KTU.

Mokslinių interesų kryptys: lyčių sociologijos sąsajos su mokslo sociologija, profesijų sociologija, organizacijų sociologija; mokslinių tyrimų etika.

Atrinktos publikacijos

Priėmimo valandos ir vieta:

Ketvirtadieniais 14:00-14:45 420 kab., III rūmai, Saulėtekio al. 9.

Būtina iš anksto registruotis ne vėliau kaip iki einamos savaitės antradienio vakaro el. p.:

pageidautina atsiųsti klausimus, kuriais norima konsultuotis. 

thumb donatas normali copy copy

Donatas Paulauskas, lektorius

Išsilavinimas: 2015 m. - magistro laipsnis Vidurio Europos universitete (lyčių studijos).

Mokslinių interesų kryptys:  V akarų feministinių judėjimų istorija, medicinos sociologija lyčių aspektu, queer teorija ir aktyvizmas, queer vizualumo studijos.

Publikacijos

Lijana

Dr. Lijana Stundžė, docentė

Centro direktorė

Išsilavinimas: 2000 m. - daktaro disertacija Vilniaus universitete (komunikacija).

Mokslinių interesų kryptys: lyčių komunikacija.

Atrinktos publikacijos

Priėmimo valandos ir vieta:

Penktadieniais 10:45-12:45 420 kab., III rūmai, Saulėtekio al. 9.

Deimante Seporaityte

Dr. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė, asistentė

Išsilavinimas: 2011 m. - daktaro disertacija Judėjimo negalią turinčių asmenų lyties tapatumo konstravimas  Vytauto Didžiojo universitete (sociologija).

Mokslinių interesų kryptys: negalios ir lyties tarpusavio sąveikos, moterų ir vyrų gyvenimo istorijos ir jų struktūravimas, tarpasmeniniai lyčių santykiai, kokybinė socialinių mokslų metodologija, diskurso analizė.

Atrinktos publikacijos

Priėmimo valandos ir vieta:

Trečiadieniais 15:00-17:00 420 kab., III rūmai, Saulėtekio al. 9.